Främst letar vi efter science fiction, men så länge det är en bra historia är vi intresserade av det mesta inom fantastik. Spännande och roligt är bra, men framförallt gillar vi det säregna, det surrealistiska och tankeväckande. Det får gärna vara genreöverskridande. Vi vill helst ha romaner (över 50 000 ord), men även noveller och spekulativ lyrik är av intresse.

Vi vill ha ditt manus i Word eller PDF med 1.5 i radavstånd och breda marginaler. Bifoga en synopsis på max en sida samt ett följebrev på max en sida. Är ditt manus tänkt som en del i en serie eller trilogi? Bifoga i så fall synopsis på de övriga delarna.

Maila manus till: manus@svenskscifi.se